Endüstriyel Gaz Nedir?

Endüstriyel Gaz Nedir? Bazı yöntemlerle gazların sıvılaştırılması işlemi sonunda elde edilen gazlara verilen addır. Endüstriyel gaz, çoğu zaman normal atmosfer basıncı altında soğutulur ve sıvı hale getirilir.

Endüstriyel Gazlar Nelerdir?

Sıvı hale getirilen ve en çok kullanılan endüstriyel gazlar:

  • Sıvı azot,
  • Oksijen gazı,
  • Argon gazı,
  • Karbondioksit,
  • Kaynak gazları,
  • Asetilen,
  • Hidrojen ve
  • Helyum gazıdır.

Endüstriyel Gazların Özellikleri Nelerdir?

Endüstride en çok kullanılan endüstriyel gazların özellikleri, aşağıdaki gibidir.

Sıvı azot: Atmosferde %78 oranında bulunur. Sıvı haldeyken oldukça soğuktur.

Emniyetli bir soğutucu işlevi görür. Renksiz ve kokusuzdur.

Sıvı Argon: Renksiz ve kokusuzdur. Ağırlığı havadan daha fazladır. Hareketsizdir ve kullanıldıktan sonra atmosferde değişime uğramama özelliğine sahiptir.

Sıvı Oksijen: Reaktif özelliğe sahiptir. Birçok gaz ile reaksiyona girebilir. Yanıcı özelliğinden dolayı, endüstride yoğun olarak kullanılır.

Sıvı Karbondioksit: Yüksek soğutma kapasitesine sahiptir. Havadan 1,5 kat daha ağırdır. Su içerisinde kolayca çözünür ve asidik özellikler sergiler.

Sıvı Asetilen: 18 atmosfer basıncında ve 1 derecede sıvı hale dönüşür. Sıvı halde bulundurulması son derece tehlikelidir.

Sıvı Hidrojen: -252,77 derecede sıvı hale getirilen gazdır. Enerji değeri, 2,1 kilogram doğalgaz ve 2,8 kilogram petrole eşdeğerdir. En çok sudan elde edilir.

Sıvı Helyum: -269 derecede sıvı hale gelir. Doğadaki en soğuk elementtir. Yanıcı ve parlayıcı özelliklere sahip değildir. Isı iletkenliği fazladır.

Endüstriyel Gazların Üretimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kriyojenik ve hava ayrıştırma tanklarının olduğu tesislerde, birçok güvenlik kuralarına uygun olarak üretilmektedir. Endüstriyel gazların üretimi, gazların saflaştırılması ve bazı gazların sıvı hale getirilmesi ile gerçekleştirilir.

Endüstriyel Gaz Nedir? Endüstriyel Gazlar ve Kullanım Alanları

Endüstriyel gaz sektörü, son yıllarda oldukça gelişmiştir. Gelişime paralel olarak da endüstriyel gazların kullanım alanları genişlemiş ve birçok sektörü kaplar hale gelmiştir. En çok kullanılan endüstriyel gazlar ve kullanım alanları, aşağıdaki gibidir:

Helyum: Ark ve lazer kaynaklarında kullanılır. Ayrıca, elektronik parçaların imalatında, sağlık sektöründe tanı ve teşhis cihazlarında, gaz kaçağı tespiti yapan tesislerde ve tıpta MR cihazlarında sıklıkla kullanılır.

Hidrojen: Birçok elektronik parçanın üretiminde, Kimya sektöründe sentez proseslerine yardımcı olarak, sanayide yakıt hücrelerinde üretilen elektrik enerjisinde, metal ve cam sektöründe oksijen gazının uzaklaştırılmasında, bilimsel çalışmalarda laboratuvarlarda, sülfür gibi gazların çıkarılmasında kullanılır.

Asetilen: Daha çok sanayide kaynak işlemlerinde, kaynak güçlendirme ve kesme işlemlerinde, elektronik alanında parça imalatında, cam kalıplarından camların ayrılması işlemlerinde, sağlık sektöründe pulmoner fonksiyon tanı tesislerinde, araştırma laboratuvarlarında tercih edilir.

Karbondioksit: Kaynak uygulamalarında koruyucu olarak, seramik ve cam yüzeylerini temizlemek için, metal yüzeylerin temizliğinde, bilimsel araştırmalarda, atık suların temizlenmesinde, gıdaların soğutulmasında, sağlık sektöründe kullanılır.

Oksijen: Lazer ve Oksi yardımıyla yapılan kesim işlemlerinde, petrokimya uygulamalarından olan yen ürünlerinin üretilmesinde, elektronik sektöründe, atık ve suların temizlenmesi işlemlerinde, gıda sektöründe paketleme uygulamalarında kullanılır.

Argon: Sanayide uygulanan ısıl işlemlerde, lazer teknolojisine yardımcı olarak, cam ve ampul üretiminde, şarap üretiminde, sanayide temizleme ve inert ortamının hazırlanmasında, bilimsel laboratuvar çalışmalarında ve elektronik sektöründe tercih edilir.

Azot: Her türlü kaynak işlemlerinde, sanayi de ısıl işlem gerektiren uygulamalarda, sıcaklık kontrol ünitelerinde, gıda sanayinde dondurucu olarak, sağlık sektöründe ve laboratuvarlarda kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın
Kroki