LPG Nedir?

LPG nedir? Sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Halk arasında tüpgaz olarak bilinir. Otomobillerde ve yemek pişirmede kullanılır. LPG gazı, büyük ve küçük boyutlardaki tüplerde depolanır.

LPG Özellikleri Nelerdir?

LPG gazının tipik özellikleri:

 • Hem sıvı, hem de gaz halinde bulunur.
 • Zehirsiz gazdır. LPG gazının zehirli sanılmasının nedeni, kaza sonucu yaşanan ölümlerdir. Havadan ağır olduğu için, ortamdaki oksijeni çok çabuk tüketir ve ölümler havasızlıktan meydana gelir.
 • Hidrokarbon özelliği gösteren bir gazdır. Propan, bütan, izopropan ve izobütan gibi bileşenlerden oluşur.
 • Lpg özellikleri arasında, kolay depolama ve taşıma gelir. kolay taşınması için gaz LPG, sıvı lpg formuna dönüştürülür.
 • Kimyasal formülü C4H10,
 • Havaya göre yoğunluğu daha fazladır. 2,07 yoğunluk oranına sahiptir.
 • Kaynama ısısı -0,5 derecedir.
 • 150,8 derece kritik sıcaklık değerine sahiptir.
 • -138 derecede donar.
 • 15 derecede 0,92 bar basınç değeri bulunur.
 • Ülkemizde kullanılan LPG, %30 propan ve %70 bütandan oluşmaktadır.
 • Sıvı halde özgül ağırlığı 0,560 kg/dm3,
 • Gaz halinde özgül ağırlığı 1,860 kg/dm3,
 • Buhar basıncı 15 derecede 2,5 Bar’dır.
 • Isıl değeri 10900 Kcal/Kg’dır.

Yukarıdakiler gibidir.

LPG Hakkında Bilinmeyenler

Likit Propan gazı, tüpler içerisinde 15 atm basınç altında ve sıvı olarak depolanır. Ayrıca:

 • 20 derecede sıvılaşabilir. Ancak 100 derecede sıvılaştırılamaz.
 • LPG gazları, %2 oranında hava ile karışınca parlar duruma geçer.
 • 500 derece sıcaklığa maruz kaldığında, kapalı hacimde 4 katlı bir binayı yıkabilecek güçte patlama meydana gelir.
 • LPG gazı havadan ağır olduğu için, tehlike durumunda zemine yakın bir konumda olmak gerekir.
 • Daha kolay yanar ve daha az kalıntı bırakır.
 • Petrol gazları sınıfındadır.
 • Ülkemizde yaklaşık olarak 4 milyon LPG’li araç bulunmaktadır ve bu araçlar 1 yıl sürede 1 milyon ton karbondioksit salınımını atmosfere bırakırlar.
 • İleri derecede saftır ve yüksek oranda ısı üretir. Bu özelliklerinden dolayı, otomotiv sektöründe de sıklıkla kullanılır.

Yukarıda sayılanlar da LPG gazının bilinmeyen özellikleri arasındadır.

LPG Nedir? LPG Nerelerde Kullanılır?

Likit Propan gazı en çok:

 • Otel ve restoranların mutfaklarında,
 • Evlerde pişirme, ısınma ve banyo amaçlı,
 • İnşaatlarda, özellikle yol inşaatlarında,
 • Tarım ve hayvancılık sektöründe,
 • Çalışma basıncı yüksek olan sanayi sektörlerinde,
 • Denizcilik sektöründe,
 • Araçlarda alternatif yakıt olarak,
 • Turizm ve sanayi sektöründe buhar temin etmek amacıyla,
 • Sanayide metal ve alüminyum eritimi sağlamak amacıyla,
 • Ahşap kurutma, boya kurutma, tahıl ve kurutma olarak,
 • Kimya sektöründe itici güç sağlamak için

Yukarıdaki sektörlerde kullanılır.

LPG Hangi Gazlardan Oluşur?

Aşağıda açıklaması yapılan bileşenlerden oluşur:

Propan: Düşük sıcaklıklarda buharlaşan, sıvı halden gaz hale kolaylıkla geçen gaz türüdür. Propan LPG gazında, soğuk havalarda performans artırıcı olarak kullanılır.

Bütan: Çakmak gazı olarak da bilinir. Petrol ürünlerinden elde edilir. LPG gazında bileşim olarak yer aldığı gibi, çakmaklarda yakıt olarak kullanılır. Ayrıca parfüm kutularında itici olarak kullanılır. Tek başına solunduğunda bağımlılık yapıcı etkilere sahiptir. LPG gazında da itici olarak görev yapar. Performansı artırıcı özelliklere sahiptir.

LPG Gazı Tehlikeli midir?

Renksiz ve kokusuz olan LPG gazı, petrol rafinerilerinde LPG kaçağı algılanabilmesi adına etilmerkaptan maddesi ile kokulandırılır. LPG gazının tehlikeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Tüplere dolum yapılabilmesi için sıvılaştırılır. Belirli basınçlar altında dolum yapıldığı için, kullanım sırasında patlama riski bulunabilir.
 • Zehirli değildir. Ancak ortamdaki oksijeni çok çabuk tükettiği için boğulmalara neden olabilir.
 • Cilde teması halinde soğuk yanıklara neden olur.
 • Kapalı ortamlarda, özellikle havanın yetersiz kaldığı alanlarda patlama riski vardır.
 • Yanıcı ve parlayıcı özelliklere sahiptir. Ateşle temasında dikkatli olunması gereklidir.
 • LPG yanması sonucunda ortaya çıkan karbonmonoksit gazı zehirlidir. Solunduğunda ise ölümlere yol açabilir.

Yüksek oranda LPG gazının oluşturduğu buhar bulutunun, ateşle temas etmesi halinde, yüksek hacimli yangınlara neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın
Kroki