Oksijen Gazı Nedir?

Oksijen Gazı Nedir? Dünya atmosferinde %21 oranında bulunan ve yaşamsal öneme sahip gazdır. Oksijen gazı ayrıca, okyanuslarda %85 oranında, kaya ve minerallerde %46 oranında ve insan vücudunda %60 oranında bulunur.

Oksijen Gazı Özellikleri Nelerdir?

Yaşamın mümkün olmasını sağlayan gazdır. Oksijen gazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Periyodik tabloda “O” sembolü ile gösterilir.
 • Erime noktası -218 derecedir.
 • Kaynama noktası -183 derecedir.
 • Element tablosunda 16-A grubunda yer alır.
 • Mavi renktedir. Sıvı ve katı hali soluktur.
 • Renksiz, yakıcı ve kokusuzdur. Yanıcı özelliği olan ametal grubundaki gazlardandır.
 • 100 mililitre suda 2,8 mililitre oksijen gazı çözünebilir.
 • Hidrojen elementi ile birleştiğinde suyu meydana getirir.
 • Oksijenin atom numarası 8’dir.
 • Morötesi ışınların oksijenle tepkimeye girmesi sonucunda, ozon gazı oluşur. Özellikle güneşten gelen morötesi ışınlar ozon oluşumun sağlar.
 • Oksijenin atom ağırlığı, 15,999 u’dur.
 • Sıvılaştırılmış havadan, sıvı oksijen elde edilir. sıvı oksijenin elde edilmesi oldukça zordur.

Oksijen Gazı Nedir? Oksijen Gazı Nasıl Elde Edilir?

Kriyojenik sistemlere sahip hava ayrıştırma tesislerinde, oksijen gazı elde edilir. hava belli bir sıcaklık derecesine kadar soğutulur. Daha sonra soğutulan hava ayrıştırılarak, oksijen gazı elde edilir.

Suyun elektrolize edilmesi ile de oksijen elde edilebilir. Suyun içine belli bir voltajda elektrik verilir. Tepkime sonucunda hidrojen ve oksijen atomları birbirinden ayrılır.

Laboratuvar ortamında, potasyum klorat ve mangandioksit elementleri tepkimeye sokulur. Bu sayede oksijen gazı ortaya çıkar.

Endüstride baryum peroksit, 800 dereceye kadar ısıtılır. Tepkime sonucunda saf oksijen ortaya çıkar.

Oksijen Gazı Yanar mı?

Oldukça yanıcı bir gazdır. Oksijenin olmadığı bir ortamda ateş yanıcı özelliğini kaybeder. Bu yüzden birçok yangın söndürme yönteminde, ortamdaki oksijen gazı elementi azaltılır. Azaltma işleminde, oksijen gazının yerini alacak başka bir gaz kullanılır. Mesela karbondioksit gazı, oksijen gazı izotoplarını elemine eder. Yani yerini alır. Ortamda elemine edilen oksijen gazı ateşle tepkimeye giremez.

Oksijen Gazı Dolumu Nasıl Yapılır?

Gaz dolum pompasına sahip olan tesislerde dolum gerçekleştirilir. Endüstriyel olarak elde edilen oksijen gazı, özel olarak üretilmiş tanklarda depolanır. Tanklardan, şartnamede özellikleri belirtilmiş olan tüplere dolumu gerçekleştirilir. Oksijen gazı dolumu işlemi, hassasiyet gerektirir. Bu yüzden gerekli önlemlerin alındığı ortamlarda dolum yapılması gereklidir. En ufak bir hatada, patlama ve yangın ortaya çıkabilir.

Oksijen tüpü üreticileri saatte 90 adet tüpü doldurma kapasitesine sahip tesislerde dolum yaparlar.

Oksijen Gazı Nerelerde Kullanılır?

Oksijen gazı, endüstriyel gaz olarak kullanılabildiği gibi tıbbi alanlarda da yaygın kullanıma sahiptir. Ayrıca:

 • Roket ve füze motorlarında,
 • Sentetik taşların üretiminde,
 • Yüksek ısı özelliği bulunan fırınlarda,
 • Çelik üretiminde,
 • Tıpta çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulanmasında,
 • Kimyasal ürünlerin sentezinde yardımcı unsur olarak,
 • Arıtma tesislerinde, özellikle içme suyu arıtma tesislerinde suyun içilebilir hale gelmesinde,
 • Yeni doğan bebeklerin kuvözlerinde yaşam destek ünitesi olarak,
 • İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde,
 • Havacılık sektöründe uçaklarda

Kullanılır.

Sanayide ise oksijen kaynağı tüpleri, normal yöntemlerle kesilmesi olanaksız cisimleri kesmek için kullanılır. Özellikle sert metallerin kesilmesinde ve şekillenmesinde kullanılırlar.

Asetilen ve oksijen gazının bileşiminden elde edilen propan ve lpg gibi gazlar, mutfaklarda ve ulaşım araçlarında kullanılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın
Kroki